ІНІЦІАТИВНА МОЛОДЬ

КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ
Я – майбутній підприємець
Час тривалості: 150 хв

Цілі:
-          Ознайомити учнів з рисами підприємливих людей
-          Навчити визначити риси, корисні для ведення бізнесу і досягнення успіху
-          Стимулювати та заохочувати учнів бути креативними
-          Вміти пізнати  власні можливості
-          Виховувати толерантне ставлення до інших

Наочні матеріали: роздрукований дидактичний матеріал для учнів, тести, презентація Power Point, вислови відомих людей, малюнки.
Методи:
дискусія
- робота в групах
- гра
- бесіда
- індивідуальна робота
- тести
Дидактичні матеріали: мульмедійний проектор, комп’ютер, листки паперу А4, кольоровий папір, скрепки, ручки, маркери, скотч, ватман, кольорові папки.
КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬМАТРИЦЯ
ТЕМА
ОПИС
МЕТОДИКА/
ІНСТРУМЕНТИ
ЧАС ТРИВАЛОСТІ
РЕЗУЛЬТАТ

Вступ
1.      Привітання та знайомство.
Криголам «Трикутник»
3 хв
Знайомство між
учасниками тренінгу
Мотивація
2.      Оголошення теми та цілей заняття.
Розповідь вчителя
2 хв
Ознайомлення учнів з темою та цілями заняття
Актуалізація знань на основі досвіду учасників

3.      Вправа: Підприємець – що це означає?
Мозговий штурм
10 хв
Формування поняття «підприємливість», вміння визначити риси, які корисні для ведення бізнесу або досягнення успіху
Подання нового матеріалу
4.      Вправа: Особистість підприємця
індивідуальна
робота
робота в малих
групах
15 хв
Здатність визначити індивідуальні риси особистості, які допоможуть у веденні господарської діяльності
Тренувальні вправи
5.      Вправа: Риси підприємця
робота з картками
15 хв
Зробити можливим взаємопізнання учнів. Визначити переваги сильних і слабких сторін характеру кожного учня.

6.      Вправа: Розвиток командних вмінь
індивідуальна робота
групова робота
дискусія
15 хв
Допомогти учням помітити відмінності між індивідуальними і груповим процесами прийняття рішень
Систематизація знань
7.      Вибір виду діяльності
дискусія
5 хв
Вміння зробити правильний вибір на основі виявлення особистісних здібностей учнів

8.      Вибір назви фірми
Мозговий штурм
5 хв
Вміння креативно мислити
Розвантаження
9.      Перерва

10 хв
Розвантаження.

10.  Вправа: Чим фінансувати діяльність?
Мозковий штурм

10 хв
Вміння аналізувати ситуацію на ринку;
визначення потреби у грошових ресурсах;
вміння перерахувати необхідні кошти для початку діяльності у визначеній галузі.
Вміння визначити основні видатки для початку підприємницької діяльності.
Вміння знаходити та аналізувати джерела фінансування.
Систематизація знань
11.   Вправа: Видатки на започаткування діяльності
групова робота
дискусія
15 хв
Вміння аналізувати ситуацію на ринку;
визначення потреби у грошових ресурсах;
вміння перерахувати необхідні кошти для початку діяльності у визначеній галузі.
Вміння визначити основні видатки для початку підприємницької діяльності.
Вміння знаходити та аналізувати джерела фінансування

12.   Вправа: Де розташувати власну фірму?
праця в групі
обговорення
дискусія
10 хв
Викликати зацікавлення і заохотити учнів до визначення чинників, які треба брати до уваги під час розміщення фірми

13.   Вправа: Конкуренція – найбільша проблема підприємця
групова та самостійна робота
обмін інформацією між групами
дискусія
15 хв
Здатність широко дивитись на ринок, визначення впливу конкуренції і змін показників ринку

14.  Вправа: Як популяризувати свій продукт,послугу
групова робота
обмін інформацією між групами
дискусія
15 хв
Здатність розрізняти різні засоби промоції
Підведення підсумків
15.   Підсумок заняття
бесіда
2 хв
Досягнення цілей заняття


Немає коментарів:

Дописати коментар